Podklady

PODKLADY PRE UZATVORENIE LEASINGOVEJ ZMLUVY, KTORÉ MUSÍ KLIENT SPLNIŤ


Nový automobil


Podnikateľ:

  1. Živnostenský list / Výpis z Obchodného registra
  2. Doklad o pridelení DIČ/DRČ
  3. Občiansky preukaz konateľa

Súkromná osoba:

  1. Rodný list
  2. Občiansky preukaz
  3. Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz atď.)

Všetky doklady musia byť v origináloch. Od podnikateľov sa naviac vyžaduje notársky overená kópia Živnostenského listu / Výpisu z Obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace.

Akontacia (záloha): 25% - 65%
Doba splácania: 36 - 48 mesiacov


Jazdený automobil


Podmienky:

  1. Rok výroby automobilu musí byť 1997 a viac
  2. Automobil zakúpený v Slovenskej republike

Pri jazdených automobiloch sú podmienky rovnaké okrem výšky akontácie, ktorá musí byť minimálne 30% z ceny automobilu a suma pre poistenie musí byť cena automobilu keď bolo kupované ako nové.

POZOR!
Pri nových i jazdených automobiloch môže súkromná osoba i prečasne ukončiť leasing doplatením automobilu. Podmienkou je doba splácania minimálne 1 rok.


Leasing a úvery

Kontakty

I.M.I. AUTO spol. s r.o.
Cabajská cesta 10
949 01 NITRA

fax. 037/652 42 85
Predaj:
tel/fax: 037 / 652 42 85
mobil: 0911 291 776, 0911291 793, 0903 717 676
predaj.aut@imiauto.sk

Servis:
tel/fax: 037 / 651 55 77
mobil: 0911 291 775, 0911 291 788
servis@imiauto.sk

Náhradné diely:
tel/fax: 037 / 652 32 57
sklad.imiauto@imiauto.sk

 


Copyright © 2012 Picabo.cz, a.s. Všetky práva vyhradené

Powered by Picabo Webadmin